Shop

Onder de titel Troebel Landschap heeft Hans van Asch vanaf 2009 t/m 2012 het Nederlands landschap gefotografeerd als een verzameling van verschillende buitengebieden die naast elkaar, door elkaar en met elkaar ons huidige landschap uitmaken. Met een zekere afstand en registrerende objectiviteit brengt hij deze pluriforme landschappelijke werkelijkheid in beeld. Niet primair als een documentair beeld maar meer als een beeldende werkelijkheid, knipoogend naar onze vaste ideeën over de schoonheid van ons landschap. Hans van Asch maakt beelden die op het eerste gezicht registrerend overkomen. Naarmate je dieper in zijn fotografie verwikkeld raakt ervaar je een gelaagdheid waarbij formele beeldelementen op een humoristische wijze tegen elkaar worden uitgespeeld. De beelden van de serie Troebel Landschap liggen als een sjabloon over ons gecultiveerde landschap waarbij natuur en cultuur in elkaar overvloeien en opgaan in een nieuwe mix waarbij noch de cultuur noch de natuur éénduidig aanwezig is.

TROEBEL LANDSCHAP
Fotograaf: Hans van Asch
Uitgever: Lecturis
Voorwoord: Frits Gierstberg (curator Nederlands Fotomuseum Rotterdam)
Ontwerp: Scherpontwerp

Hardcover
Eerste druk november 2013
64 pagina’s
ISBN 978-94-6226-036-8
Uitgeverij Lecturis

Prijs: €19,95