A Straight Line


Diverse objecten zijn verticaal opgehangen aan een draadje en scheef gefotografeerd. Deze scheefheid is leidend voor de stand van het passepartout en de hanging van de lijst maar uiteindelijk wordt de foto waterpas, evenwijdig aan de draad opgehangen.

Hans van Asch Scheve serie overzicht
Hans van Asch Scheve serie Wiel en Kwast
Wiel, 2017 | Kwast, 2017
Hans van Asch Scheve serie Klomp en Rocket
Klomp, 2017 | Rocket, 2017
Hans van Asch Scheve serie Hamer en Kaplaars
Hamer, 2017 | Kaplaars, 2017
Hans van Asch Scheve serie Eiffeltoren en Gieter
Eiffeltoren, 2017 | Gieter, 2017